Categories
Proqram təminatı

Yuvalama üçün Rite modulunu kəsin

Təsvir

Material tullantılarının azaldılması

Yuvalama texnologiyasından istifadə edərək kəsmə zamanı fərdi boşluqlar avtomatik olaraq xam plitə üzərinə yerləşdirilir. Bu, tullantıları azaldır və beləliklə, materialların, xüsusən də müxtəlif qəliblənmiş hissələrin daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

Üstünlüklər

  • Kəsmə və bitirmə əməliyyatlarının birləşməsi sayəsində ayrı-ayrı hissələrin aralıq yığılmasına ehtiyac yoxdur.
  • Material xərcləri azalır və ümumi emal müddəti azalır
  • İnventar idarəetmə sisteminə qoşula bilər

Broşürlər və materiallar