Categories
Qazma və fitinqlərin quraşdırılması

CNC qazma və dübel-qazma maşını DRILLTEQ D-510

Tam uç üz emal

Categories
Qazma və fitinqlərin quraşdırılması

CNC qazma və dübelləmə maşını DRILLTEQ D-500

Tam nəzarət altında dübellərin qazılması və quraşdırılması

Categories
Qazma və fitinqlərin quraşdırılması

CNC qazma maşını DRILLTEQ D-200

Tam nəzarət altında üfüqi qazma və dübel quraşdırılması

Categories
Qazma və fitinqlərin quraşdırılması

CNC şaquli emal mərkəzi DRILLTEQ V-500

Sahəsi 10 m²-dən az olan iş parçalarının emalı üçün güclü və yüksək sürətli maşın

Categories
Qazma və fitinqlərin quraşdırılması

CNC şaquli emal mərkəzi DRILLTEQ V-310

Maksimum imkanlar. Minimum ölçülər. Cəmi 11 m² ərazini tutan kompaktlıq möcüzəsi.

Categories
Qazma və fitinqlərin quraşdırılması

Şaquli CNC qazma mərkəzi DRILLTEQ V-200

5 m²-lik deşikləri doldurmaq üçün universal qazma maşını

Categories
Qazma və fitinqlərin quraşdırılması

Qazma maşını DRILLTEQ C-800

Tam nəzarət altında üfüqi qazma və dübel quraşdırılması