Categories
Kənar bantlama maşınları

Kənar bantlar EDGETEQ S-240: qidalanma sürəti 11 m/dəq

Daha yüksək istehsal həcmi üçün əsas model

Categories
Kənar bantlama maşınları

Kənar bantlar EDGETEQ S-200: qidalanma sürəti 8 m/dəq | 11 m/dəq

Etibarlı baza modeli

Categories
Kənar bantlama maşınları

Kənar bantlama və formalı hissələrin yenidən işlənməsi üçün maşınlar

Bütün fitinqlər üçün birdəfəlik həll

Categories
Kənar bantlama maşınları

PUR yapışdırıcısı üçün XES 200 xidmət stansiyası

Kənar bantları tamamlayan və PUR yapışdırıcı ilə işi asanlaşdıran çox yönlü həll